Powershell komutu ile bir klasörü sıkıştırıp yedeğini almak

##Oncelikle Backup'ini alacagimiz uygulamanin pathini yaziyoruz
$kaynakPath="\\cronus\e$\IIS_APP\ironiccolakoglu"
##Dosya Adini olusturuyoruz
$tarih=Get-Date
$dosyaAdi= $tarih.Year.ToString()+$tarih.Month.ToString()+$tarih.Day.ToString()+"_"+$tarih.Hour.ToString()+$tarih.Minute.ToString()+".zip"
##Yedeklerin gonderilecegi Pathi veriyoruz
$hedefPath="D:\recep\"
##New-Item -ItemType directory -Path $hedefPath

##Pscx modulu ile Backup alinacak klasoru zipliyoruz
Import-Module Pscx
Write-Zip -level 9 -IncludeEmptyDirectories -Path $kaynakPath -OutputPath $kaynakPath$dosyaAdi
##Zip dosyasini HedefPath'e tasiyoruz
Move-Item $kaynakPath$dosyaAdi $hedefPath

Not:Zipleme özelliğini kullanmak için Pscx modülünü yüklemelisiniz. http://pscx.codeplex.com/releases/view/98267

Add comment