Tabloya sadece belirlediğimiz procedure üzerinden insert yapılmasını sağlamak

SQL server üzerindeki bir tabloya sadece belli bir procedure ile insert yapılmasını, direkt tablo üzerinde insert yapılamamsını sağlamak istiyoruz.

Bunu sağlamak için procedure içinde insert komutundan önce bir iz bırakıyoruz(CONTEXT_INFO). Insert trigger'ı içinde de bu izi arıyoruz. Eğer CONTEXT_INFO içindeki bilgi istediğimiz procedure e ait ise işlemi yapıyoruz. Değilse hata verdirtiyoruz.

Örnek Pocedure:

---************************************
  ---INSERT yaparken Prosedurun ismini CONTEXT_INFO ya ekliyoruz. Triggerda Prosedur ismi kontrol edilecek!
    DECLARE @string VARCHAR(128) ,
      @CONTEXT_INFO VARBINARY(128)
    SET @string = ISNULL(OBJECT_NAME(@@PROCID), 'none')
    SET @CONTEXT_INFO = CAST('Procedure=' + @string + REPLICATE(' ', 128) AS VARBINARY(128))
    SET CONTEXT_INFO @CONTEXT_INFO
  ---***********************************
 
Trigger Örneği:
CREATE TRIGGER dbo.TRIGGER_ADI
  ON dbo.TABLO_ADI
  INSTEAD OF INSERT
AS 
BEGIN

 DECLARE @string     varchar(128)
    ,@sCONTEXT_INFO varchar(128)=''
		SELECT @sCONTEXT_INFO=CAST(CONTEXT_INFO() AS VARCHAR) FROM master.dbo.SYSPROCESSES WHERE SPID=@@SPID
    IF @sCONTEXT_INFO IS NULL OR LEFT(@sCONTEXT_INFO,23)<>'Procedure=PROCEDURE_ADI'
			BEGIN
        DECLARE @errorMsg1 VARCHAR(500);

        SET @errorMsg1 = 'TABLO_ADI TABLOSUNA SEDECE PROCEDURE_ADI PROSEDÜRÜ İLE KAYIT EKLENEBİLİR!' ;
        RAISERROR(@errorMsg1,16,1)
			END
				ELSE
			BEGIN
			 INSERT INTO TABLO_ADI
			     SELECT AlanAdi1,AlanAdi2,....
			    FROM INSERTED
			END

END
 

 

LINQ Sorgusu içinde IF kullanmak ya da IF kullanmaya gerek yok mu?

Merhaba,

LINQ ile çalışırken zaman zaman karmaşık sorgular oluşturmamız gerekebiliyor ve doğrudan halledemeyeceğimiz durumlar oluşabiliyor.
Bugün bu durumlardan biri başıma geldi basit bir örnekle anlatmaya çalışacağım.

Source adında bir tablomuz olduğunu varsayalım. Bu tablo içinde OID,Name,startdate,enddate ve SourceType adında 2 alanımız olsun.
Bir Dropdown koyalım ve içine bütün source Typelarını koyalım. ( 3 tanse SourceType olduğunu varsayalım). bir de name'i yazabileceğimiz textboxumuz olsun(txtSearchString).
Bir gridview içinde Tipi dropdownda seçilmiş Tipe uyan bütün sourceları göstermeye çalışalım.
Bunu yapmak için aşağıdakine benzer bir sorgu hazırlamamız gerekir.

var sourceData = from s in dc.Sources
where s.SourceTypeID == int.Parse(ddlSourceType.SelectedValue)
&& s.Name.Contains(txtSearchString.Text)
orderby s.Name
select new
{
OID = s.OID,
SourceName = s.Name,
StartDate = s.StartDateSubscription,
EndDate = s.EndDateSubscription
};

Peki Dropdown'a 1 kayıt daha ekleyelim ismi "Hepsi" olsun ve değerini "0" yapalım.
Şimdi dropdownda "Hepsi" seçildiğinde Hiç sourceType alanına bakmadan sadece source ismi txtSearchString'e yazılan değerle uyuşan kayıtları getirmeye çalışalım.

Ne yapmamız lazım? evet evet buldum!! Hemen sorgunun başına bir IF koyalım ve sourceData sorgusundan bir tane daha yaratalım ama bu sefer içine sourceType alanına baktırmayalım else durumuna da yazarız yine SourceType alanına bakandan:

var sourceData="";

IF (ddlSourceType.SelectedValue == "0")
{

sourceData = from s in dc.Sources
where s.Name.Contains(txtSearchString.Text)
orderby s.Name
select new
{
OID = s.OID,
SourceName = s.Name,
StartDate = s.StartDateSubscription,
EndDate = s.EndDateSubscription
};
}
else
{
sourceData = from s in dc.Sources
where s.SourceTypeID == int.Parse(ddlSourceType.SelectedValue)
&& s.Name.Contains(txtSearchString.Text)
orderby s.Name
select new
{
OID = s.OID,
SourceName = s.Name,
StartDate = s.StartDateSubscription,
EndDate = s.EndDateSubscription
};

}

Evet evet istediğimiz yaptık. Ne olacak kopyalarız yapıştırırız her seferinde, taş attık da kolumuz mu yoruldu dimi?
HAYIR yorulmadı ama bu kadar uğraşmadan da bunu yapabilirdik.

Amacımız ne? Eğer dropdown'un değeri "0" ise SourceTypeID'ye bakmadan ne varsa getirmek.
şöyle bir sorguyla bunu halledebiliriz:

var
sourceData = from s in dc.Sources
where
(s.SourceTypeID == int.Parse(ddlSourceType.SelectedValue) || ddlSourceType.SelectedValue=="0")
&& s.Name.Contains(txtSearchString.Text)
orderby s.Name
select new
{
OID = s.OID,
SourceName = s.Name,
StartDate = s.StartDateSubscription,
EndDate = s.EndDateSubscription
};

where içinde sourceType ı kontrol ettiğimiz sözcüğün başına sonuna parantez ekleyip parantezin içine ||(or) yazıp yanına da condition'u yazıyoruz.

Yine dolandırıp dolandıp anlattım galiba. Umarım işinizi görür ve umarım yazıyı toparlamak için vakit bulabilirim...