Meta tag kullanarak IE8 den IE7 uyumlu modda calismasini saglamak / provide IE8 to run IE7 compatible mode with meta tags

Merhaba,

Internet Explorer 8 ile birlikte html yazarken kurallarına dikkat etmemiz gereken yeni bir browser ile daha tanışmış olduk. Yeni bir browser diyorum çünkü gerçekten eski versiyonlarına nazaran kodlarımızı / css lerimizi çok daha farklı yorumluyor. Eğer siz de benim gibi tembelseniz IE8 çıktı diye kodlarınızı şimdilik çok da değiştirmenize gerek yok (en azindan biraz daha vaktiniz var). Sihir gibi bir meta tagımız var. Eğer bunu sayfanızın <head>  tagları içine (css ve stiller varsa onların da üstünde bir yere) yazarsanız kullanıcı sayfayı açtığında IE8 kullanıyor olsa bile, sayfayı IE7 uyumlu modda görecektir. Siz yine de bunu geçici bir çözüm olarak düşünün. İleride internet explorer bu uyumu kaldırır/değiştirirse başınız ağrımasın yine.

IE7 uyumluluk modunu açmak için:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
 
IE5 uyumluluk modu için:
 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=5">
 
IE8 in IE7 yi emulate ettiğinden emin olmak için:
 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>

Url Rewriting

        Sanırım web de dolaşırken siz de çok kez ismini duymuş ya da farklı farklı sitelerde uygulamalarını görmüşsünüzdür. Eğer neden sitenizde urlrewriting olması gerektiğini ve sitenize nasıl uygulayabileceğinizi merak ediyorsanız tam yerine geldiniz.

 

Sağladıkları:

 1. Sitenizin arama motorları tarafından daha detaylı indexlenir
 2. Lamerlerin querystringlerinizle oynayıp bir şeyleri karıştırmasını engeller
 3. Kullanıcıya daha hoş görünen bir adrese sahip olursunuz


       Normalde sitemizde bir makale yayınladığımız zaman adresi:

                 www.recepguzel.com/?articleID=1234 gibi olur.

       Url Rewriting sonrasında ise:

                 www.recepguzel.com/1234/Url-Rewriting-Nedir gibi bir adrese sahip olabiliriz.

        Özelliklerinden kısaca bahsetmeye çalıştıktan sonra şimdi de nasıl yapabileceğimize bakalım.

         Aslında işlem temelde 3 aşamadan oluşuyor:

   1-)IIS tarafındaki değişiklikler(Windows XP Pro için)

        IIS tarafında yapacağımız ufacık bir işlem yeterli olacaktır

 • IIS’i açıyoruz ve url rewriting özelliği eklemek istediğimiz website/vdirectory üzerine sağ tıklayıp properties(özellikler)’e tıklıyoruz
 • Virtual Directory/Web site tabı içerisinde Configuration düğmesine tıklıyoruz
 • Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek, burada Add butonuna tıklıyoruz
 • Açılan ekrandaki browse butonuna basıp “aspnet_isapi.dll” dosyasını buluyoruz.

  Genellikle bu adreste bulunur: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
 • Extension alanına “.*” yazıyoruz.
 • Limit to alanına “GET,HEAD,POST” yazıyoruz.
 • Son olarak da Check that file exist checkboxunun seçimini kaldırıyoruz.
 • Çıkan diğer ekranlara OK OK diyerek işin iis fazını bitirmiş oluyoruz.

Not: Windows server 2003 üzerinde Virtual Directory üzerinde Configuration üzerine tıkladığımızda farklı bir ekran gelir.

Çıkan ekranda Application extentions yerine Wildcard application maps altındaki insert butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Burada yine xp'de olduğu gibi aspnet_isapi.dll'i browse edip, Verify that file exist kutucuğunun checkini kaldırıyoruz ve OK ile işlemi kaydediyoruz.

     2-)Web.config de yapılması gereken değişiklikler :

        Aşağıdaki satırları web.config içersinde gerekli yerlere yapıştırıyoruz

             a.) <configSections> tagları arasına aşağıdaki kodu yapıştıryoruz:

<section name="rewriter" requirePermission="false" type="Intelligencia.UrlRewriter.Configuration.RewriterConfigurationSectionHandler, Intelligencia.UrlRewriter"/> 

             b.) <httpModules>  tagları arasına aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz:

<add name="UrlRewriter" type="Intelligencia.UrlRewriter.RewriterHttpModule, Intelligencia.UrlRewriter"/>

             c.) <system.webServer> tagları arasına aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz:

<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true">
<
add name="UrlRewriter" type="Intelligencia.UrlRewriter.RewriterHttpModule" /> </modules>
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
             Eğer yoksa Aşağıdaki kodu da aynı blok içine yazıyoruz:          

<!--[if !supportLists]-->
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />

 

             d.)Son olarak <configuration> tagı içine aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz:

<rewriter>
<
rewrite url="/([0-9]{6})(.*)/(.*)-(.*)" to="~/ArticleDetail/default.aspx?aid=$1"/>
</
rewriter>
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->

             Not:Burada benim makale gösterdiğim sayfam ArticleDetail klasörü içinde default.aspx olduğu için bu şekilde edit ettim, siz kendi sitenize göre değiştirebilirsiniz). Ayrıca rewriter url içine yazdığım ([0-9]{6}) regex komutunu yalnızca 6 karakterli rakamlarla sınırlamak için kullandım. siz kodunuzda  bu kısmı kaldırabilirsiz. Şu an ki hali "/123456/merhaba-dunya" şeklindeki formata göre yazılmıştır.

  3-) Classımızda yapılacak değişiklikler

             Class da bir değişiklik yapmadan önce referanslarımız arasına “Intelligencia.UrlRewriter.dll” dosyasını eklememiz gerekiyor. Sonra aşağıdaki fonksiyonu makaleye link verdiğimiz yani; makaleleri listelediğimiz sayfanın class ı içine kopyalıyoruz(bunu ayrı bir helper class ına da atabilirsiniz)

C# kodu: 

public static string GenerateURL(object Title, object strId)

        {

            //Article’ın konusu

            string strTitle = Title.ToString();

             #region Generate SEO Friendly URL based on Title

            //boşlukları trimleyelim.

            strTitle = strTitle.Trim();

            strTitle = strTitle.Trim('-');

            strTitle = strTitle.ToLower();

            char[] chars = @"$%#@!*?;:~`+=()[]{}|\'<>,/^&"".".ToCharArray();

            strTitle = strTitle.Replace("c#", "C-Sharp");

            strTitle = strTitle.Replace("vb.net", "VB-Net");

            strTitle = strTitle.Replace("asp.net", "Asp-Net");

             //noktaları da “-“ karakteri ile değiştirelim

            strTitle = strTitle.Replace(".", "-");

             //Lüzumsuz karakterleri de bi güzel çevirelim

            for (int i = 0; i < chars.Length; i++)

            {

                string strChar = chars.GetValue(i).ToString();

                if (strTitle.Contains(strChar))

                {

                    strTitle = strTitle.Replace(strChar, string.Empty);

                }

            }

             //Sıra geldi aradaki boşluklara, onları da “-“ yapalım

            strTitle = strTitle.Replace(" ", "-");

             //Yanyana gelen “-“lerden de kurtuluyoruz

            strTitle = strTitle.Replace("--", "-");

            strTitle = strTitle.Replace("---", "-");

            strTitle = strTitle.Replace("----", "-");

            strTitle = strTitle.Replace("-----", "-");

            strTitle = strTitle.Replace("----", "-");

            strTitle = strTitle.Replace("---", "-");

            strTitle = strTitle.Replace("--", "-");

             strTitle = strTitle.Trim();

             //Halâ “-“ var mı acaba?

            strTitle = strTitle.Trim('-');

            #endregion

             //Şimdi de linki istediğimiz şekle çeviriyoruz

            strTitle = "~/Article/" + strTitle + "-" + strId + ".aspx";

             return strTitle;

}

VB.NET Kodu:

Public Shared Function GenerateURL(ByVal Title As Object, ByVal strId As Object) As String
   
   
    'Article’ın konusu
   
    Dim strTitle As String = Title.ToString()
   
    '#Region "Generate SEO Friendly URL based on Title"
   
    'boşlukları trimleyelim.
   
    strTitle = strTitle.Trim()
   
   
    strTitle = strTitle.Trim("-"c)
   
   
    strTitle = strTitle.ToLower()
   
    Dim chars As Char() = "$%#@!*?;:~`+=()[]{}|\'<>,/^&"".".ToCharArray()
   
    strTitle = strTitle.Replace("c#", "C-Sharp")
   
    strTitle = strTitle.Replace("vb.net", "VB-Net")
   
    strTitle = strTitle.Replace("asp.net", "Asp-Net")
   
    'noktaları da “-“ karakteri ile değiştirelim
   
    strTitle = strTitle.Replace(".", "-")
   
    'Lüzumsuz karakterleri de bi güzel çevirelim
   
    For i As Integer = 0 To chars.Length - 1
       
       
        Dim strChar As String = chars.GetValue(i).ToString()
       
        If strTitle.Contains(strChar) Then
           
           
               
            strTitle = strTitle.Replace(strChar, String.Empty)
           
        End If
    Next
   
    'Sıra geldi aradaki boşluklara, onları da “-“ yapalım
   
    strTitle = strTitle.Replace(" ", "-")
   
    'Yanyana gelen “-“lerden de kurtuluyoruz
   
    strTitle = strTitle.Replace("--", "-")
   
    strTitle = strTitle.Replace("---", "-")
   
    strTitle = strTitle.Replace("----", "-")
   
    strTitle = strTitle.Replace("-----", "-")
   
    strTitle = strTitle.Replace("----", "-")
   
    strTitle = strTitle.Replace("---", "-")
   
    strTitle = strTitle.Replace("--", "-")
   
    strTitle = strTitle.Trim()
   
    'Halâ “-“ var mı acaba?
   
    strTitle = strTitle.Trim("-"c)
   
    '#End Region
   
    'Şimdi de linki istediğimiz şekle çeviriyoruz
   
    strTitle = ("~/Article/" & strTitle & "-") + strId & ".aspx"
   
    Return strTitle
End Function

                Kod bloğumuzu da kopyaladıktan sonra artık link vermeye hazırız.

 

               Normalde bu şekilde vermemiz gereken linki:

            string url =”articledetail.aspx?ArticleId=1234”;

     bu şekilde veriyoruz :

            string url =GenerateURL(Title,ArticleId).ToString());

Not: Orijinal urlrewriter dosyasını kullandığımda aşağıdaki problemi yaşadığım için dll'i googlebot hatasına karşı editledim. isterseniz editlenmiş halini sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

Exception type: HttpException
Exception message: Cannot use a leading .. to exit above the top directory.

  Intelligencia.UrlRewriter.rar (18,15 kb)