Powershell komutu ile bir klasörü sıkıştırıp yedeğini almak

##Oncelikle Backup'ini alacagimiz uygulamanin pathini yaziyoruz
$kaynakPath="\\cronus\e$\IIS_APP\ironiccolakoglu"
##Dosya Adini olusturuyoruz
$tarih=Get-Date
$dosyaAdi= $tarih.Year.ToString()+$tarih.Month.ToString()+$tarih.Day.ToString()+"_"+$tarih.Hour.ToString()+$tarih.Minute.ToString()+".zip"
##Yedeklerin gonderilecegi Pathi veriyoruz
$hedefPath="D:\recep\"
##New-Item -ItemType directory -Path $hedefPath

##Pscx modulu ile Backup alinacak klasoru zipliyoruz
Import-Module Pscx
Write-Zip -level 9 -IncludeEmptyDirectories -Path $kaynakPath -OutputPath $kaynakPath$dosyaAdi
##Zip dosyasini HedefPath'e tasiyoruz
Move-Item $kaynakPath$dosyaAdi $hedefPath

Not:Zipleme özelliğini kullanmak için Pscx modülünü yüklemelisiniz. http://pscx.codeplex.com/releases/view/98267

SharePoint Service Application Pool ların listesi ve silinmesi

SharePoint üzerinde bir Service Application yarattığımızda(ör:User Profile Service Application) sharepoint IIS üzerinde bu Service Application için bir Application Pool yaratır.

IIS üzerinden Application Pool'u görmek istediğimizde Sharepoint tarafından yaratılan Application Pool ların encrypted olarak isimlendirildiğini görürüz.

Aşağıdaki powerShell komutu ile bu application poolların listesini düzgün bir şekilde görebiliriz.

Get-SPServiceApplicationPool

Listeden bir Application Pool silmek için:

Remove-SPServiceApplicationPool -Identity ApplicationPoolAdı